Gokken en Belasting

Gokken & belasting, het blijft een zeer complexe materie in Nederland. In principe weten veel spelers helemaal niet hoe dit op vandaag in elkaar zit en dat is eigenlijk niet meer dan normaal. De kansspelbelasting evenals de gewone belasting die wordt aangerekend over winsten die zijn behaald uit gokken blonken de voorbije jaren uit op vlak van onduidelijkheid. In principe is het zo dat er een belasting is verschuldigd in Nederland over alle inkomsten die worden geworven uit kansspelen. Of je er nu voor kiest om een gokspel te spelen via het internet of in een fysiek casino maakt geen verschil. Wil jij graag meer te weten komen over gokken & belasting? Zoek dan niet verder en kom er alles over te weten op deze pagina!

Onduidelijkheid troef

Het spreekt voor zich dat bijzonder veel mensen er niet om staan te springen om belastingen te betalen over de winsten die ze met het gokken hebben gemaakt. Los van dit gegeven is het verder ook zo dat er gewoon bijzonder veel onduidelijkheid bestaat over het feit of er nu wel of geen kansspelbelasting moet worden betaald. In principe zijn online casino’s in Nederland op moment van schrijven namelijk nog steeds niet legaal. Dit maakt dat er eigenlijk over winsten die zijn behaald bij online casino’s geen belastingen mogen worden aangerekend. Dit zou juist zijn, ware het niet dat Nederlandse spelers aan de slag gaan bij internationale casino’s en dan zegt de wet dat er wel degelijk een bepaalde belasting moet worden betaald. Kan jij het nog volgen?

Wanneer moet er belasting worden betaald?

Concreet stellen heel veel spelers zich aldus de vraag wanneer er nu precies belastingen moeten worden betaald. Eigenlijk is dit vrij eenvoudig uit te leggen. Voor het jaar 2016 geldt dat alle prijswinnaars van binnenlandse kansspelen die geen internetkansspelen zijn belastingen dienen te betalen. Dit is niet alles, want ook een prijswinnaar van buitenlandse (internet)kansspelen moet een bepaald bedrag aan belastingen betalen. Het gegeven dat er belastingen dienen te worden betaald betekent even wel niet dat er een kansspelbelasting is verschuldigd. Dit geldt wel voor de organisatoren van online casino’s.

Welke belasting moet er precies worden betaald?

In principe vertoont de belasting zeer aanzienlijke gelijkenissen met de inkomensbelasting. Het is in ieder geval zo dat de belasting welke moet worden betaald wordt afgestemd op de daadwerkelijke winst die op jaarbasis wordt gemaakt met gokken. Dit wil zeggen, heb je op het einde van het jaar te maken met een bepaald verlies, dan ben je wettelijk niet verplicht om ook maar één enkele euro belasting te betalen (logisch uiteraard). Heb je op het einde van het jaar zo’n duizend euro winst gemaakt met gokken? Dan zal er over die duizend euro een bepaalde belasting moeten worden betaald. Zeer veel spelers “vergeten” evenwel op dit aan te geven. Let wel op, want met name online casino’s hebben de verplichting op de financiële gegevens bij te houden en te overhandigen aan de overheden wanneer zij hierom verzoeken.

Maandelijkse aangifte?

In principe geldt dat je aldus perfect moet bijhouden welke inzetten je doorheen de maand plaatst en welke winsten er met die inzetten worden gerealiseerd. Wanneer er aan het einde van de maand blijkt dat er een positieve eindbalans is dienen hierover aldus belastingen te worden betaald. Wat echter wanneer er op het einde van de maand een negatieve balans is? Mag je deze dan ook aftrekken van je belastingen? Helaas niet. Vanaf het ogenblik dat je door te gokken daadwerkelijk geld verdient zegt de wet dat de gewone inkomstenbelasting er op verschuldigd is. Is er verlies? Dan dien je dit verlies gewoon te slikken en kan je proberen om het volgende maand beter te doen. Is dit echt honderd procent eerlijk? Eigenlijk niet, maar het is nu eenmaal hoe deze wetgeving in elkaar zit.

De Toekomst

Er wordt hard gewerkt om online gokken in Nederland te legaliseren. De reden hiervoor is uiteraard niet alleen dat het merendeel van de gokkers op vandaag gewoon gokken bij een buitenlandse (online) goktent, maar ook dat de overheid op deze manier heel wat inkomsten mist. Door het legaliseren van online gokken in Nederland kan er meteen ook een officiële belasting worden ingevoerd waardoor de Nederlandse overheid meteen over een behoorlijke hoeveelheid extra inkomsten zal beschikken. Hoe de toekomst van gokken & belasting er in Nederland precies uit zal zien valt op vandaag nog lastig in te schatten, maar een legalisatie en de daarbij behorende aanpassingen aan het belastingstelsel zitten er absoluut aan te komen.